Pliki do pobrania


Poniżej mogą Państwo pobrać (do wydruku) najbardziej przydatne dokumenty według następującego porządku:

 

zal. 1. Zgłoszenie dziecka/ucznia do poradni

zal. 2. Zgoda rodzica na diagnozę/terapię/konsultację

zal. 3. Opinia przedszkola/szkoły do Zespołu Orzekającego

zal. 4. Opinia szkoły/przedszkola do Zespołu Orzekającego - niep. intelektualna w stopniu głębokim

zal. 5. Zaświadczenie lekarskie - Kształcenie Specjalne

zal. 6. Zaświadczenie lekarskie - Wczesne Wspomaganie Rozwoju

zal. 7. Zaświadczenie lekarskie - Kształcenie Specjalne i Wczesne Wspomaganie Rozwoju

zal. 8. Zaświadczenie lekarskie - Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne/Indywidualne nauczanie

zal. 9. Zaświadczenie lekarskie - Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

zal. 10. Dokumentacja przedszkola/szkoły - Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

zal. 11. Opinia przedszkola/szkoły o problemach dydaktycznych i wychowawczych (nie do Zespołu Orzekającego - dotyczy np. wydania zwykłej opinii)

zal. 12. Informacja o uczniu z trudnościami w pisaniu

 

[pobierz] 0.1 MB zal. 1

1. Zgłoszenie dziecka/ucznia do poradni

[pobierz] 0.1 MB zal. 2

2. Zgoda rodzica na diagnozę/terapię/konsultację

[pobierz] 0.1 MB zal. 3

3. Opinia szkoły/przedszkola do Zespołu Orzekającego

[pobierz] 0.1 MB zal. 4

4. Opinia szkoły/przedszkola do Zespołu Orzekającego - niep. intelektualna w stopniu głębokim

[pobierz] 0.1 MB zal. 5

5. Zaświadczenie lekarskie do Zespołu Orzekającego - Kształcenie Specjalne

[pobierz] 0.1 MB zal. 6

6. Zaświadczenie lekarskie do Zespołu Orzekającego - Wczesne Wspomaganie Rozwoju

[pobierz] 0.1 MB zal. 7

7. Zaświadczenie lekarskie do Zespołu Orzekającego - Kształcenie Specjalne i Wczesne Wspomaganie Rozwoju

[pobierz] 0.1 MB zal. 8

8. Zaświadczenie lekarskie do Zespołu Orzekającego - Indywidualne nauczanie

[pobierz] 0.1 MB zal. 9

9. Zaświadczenie lekarskie do Zindywidualizowanej Ścieżki Kształcenia

[pobierz] 0.1 MB zal. 10

10. Dokumentacja przedszkola/szkoły dotycząca zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

[pobierz] 0.1 MB zal. 11

11. Opinia przedszkola/szkoły o problemach dydaktycznych i wychowawczych (nie do Zespołu Orzekającego - dotyczy np. wydania zwykłej opinii)

[pobierz] 0.1 MB zal. 12

12. Informacja o uczniu z trudnościami w pisaniu