Kadra


 Pracownicy Poradni P-P w Radomiu

 

Pracownicy pedagogiczni:

• mgr Katarzyna Brodowska - dyrektor

• mgr Grażyna Sochacka - psycholog
• mgr Dorota Ramzia-Kwaśnik - psycholog, logopeda

• mgr Anna Berlińska - psycholog
• mgr Marcin Wójcik - psycholog, doradca zawodowy

• mgr Ewa Nędziak - pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog
• mgr Katarzyna Brodowska - pedagog, terapeuta
• mgr Ewa Wlazło - pedagog, terapeuta

• mgr Jolanta Kosiacka - pedagog

• mgr Agnieszka Gorczyca - logopeda, neurologopeda, pedagog
• mgr Agnieszka Łachut - logopeda, pedagog

 

Pracownicy administracji i obsługi oraz służby zdrowia:
• mgr Monika Wolszczak - sekretarz poradni
• Martyna Woźniak - referent
• lekarz Barbara Paczwa - specjalista chorób dzieci
• Marianna Bednarczyk - pracownik obsługi