Kadra


 

Pracownicy Poradni P-P w Radomiu

 

Pracownicy pedagogiczni:

mgr Katarzyna Brodowska - dyrektor

• mgr Ewa Nędziak - pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog
• mgr Grażyna Sochacka - psycholog
• mgr Dorota Ramzia-Kwaśnik - psycholog / logopeda
• mgr Katarzyna Nowak - psycholog
• mgr Marcin Wójcik - psycholog
• mgr Katarzyna Brodowska - pedagog / terapeuta
• mgr Agnieszka Gorczyca - pedagog - terapeuta / logopeda
• mgr Ewa Wlazło - pedagog / terapeuta
• mgr Mirosława Jóźwik - logopeda
• mgr Agnieszka Łachut - logopeda / pedagog

 

Pracownicy administracji i obsługi oraz służby zdrowia:
• mgr Monika Wolszczak - sekretarz poradni
• Jolanta Łoboda - główna księgowa
• Martyna Woźniak - referent
• lekarz Barbara Paczwa - specjalista chorób dzieci
• Marianna Bednarczyk - pracownik obsługi