Kadra


 Pracownicy Poradni P-P w Radomiu

 

Pracownicy pedagogiczni:

 

• mgr Katarzyna Brodowska - dyrektor / pedagog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i edukacji uczniów z autyzmem, socjoterapeuta

• mgr Dorota Ramzia-Kwaśnik - psycholog, logopeda

• mgr Anna Berlińska - psycholog, specjalista edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera

• mgr Małgorzata Zaręba - psycholog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

• mgr Anna Asendy - psycholog, oligofrenopedagog
• mgr Marcin Wójcik - psycholog, doradca zawodowy

• mgr Ewa Nędziak - pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, poradnictwo zawodowe
• mgr Katarzyna Brodowska - pedagog, terapeuta
• mgr Ewa Wlazło - pedagog, surdopedagog, terapeuta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

• mgr Agnieszka Gorczyca - logopeda, neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog
• mgr Agnieszka Łachut - logopeda, pedagog, oligofrenopedagog

• mgr Agnieszka Czyżewska - logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog

 

Pracownicy administracji i obsługi oraz służby zdrowia:


• mgr Monika Wolszczak - starszy specjalista

• mgr Martyna Grzegorzewska - samodzielny referent
• lekarz Barbara Paczwa - specjalista chorób dzieci
• Marianna Bednarczyk - pracownik obsługi