Aktualności


27.07.2020

"Metoda Dobrego Startu" - zapraszamy do udziału...

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu zaprasza na zajęcia „Metodą Dobrego Startu”.

 

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Brodowska i mgr Ewa Wlazło.


Ćwiczenia „Metodą Dobrego Startu” wskazane są dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania - dzieci 5-6 letnich (klasy „0”).


Zajęcia będą realizowane w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kolejowa 15. Spotkania będą się odbywały jeden raz w tygodniu. Grupa będzie liczyła 6-7 osób.


Zgłoszeń zainteresowanych rodziców dzieci prosimy dokonywać drogą telefoniczną (tel. 48 3633066) lub osobiście.


Głównym założeniem zajęć jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

29.05.2020

Od dnia 01.06.2020 r. wznawiamy działalność terapeutyczną...

W ramach prowadzonych dotychczas terapii poszczególni specjaliści będą sukcesywnie kontaktować się z Państwem telefonicznie celem umówienia terminów wizyt w Poradni.
W sprawach pilnych prosimy o indywidualny kontakt pod numerem telefonu: 48 3633066.

08.05.2020

Punkt konsultacyjny

Informujemy o uruchomieniu na terenie Poradni punktu konsultacyjnego w sprawach związanych z orzekaniem do kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania (prowadzi p. Katarzyna Brodowska - Dyrektor Poradni). Punkt konsultacyjny działa w poniedziałek w godzinach 9-11 i czwartek w godzinach 9-13.

04.05.2020

Ankieta wstępna dotyczącą aktualnego stanu zdrowia...

Informujemy, że przed wizytą w poradni rodzic / opiekun prawny składa „Ankietę wstępną dotyczącą aktualnego stanu zdrowia”. 

04.05.2020

Procedury bezpieczeństwa (COVID-19)

Procedury bezpieczeństwa ze względu na stan epidemii związany z COVID-19 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kolejowa 15

30.04.2020

Od dnia 04.05.2020 r. wznawiamy działalność w trybie stacjonarnym...

Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie. Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Nie ma możliwości, aby otrzymać je zdalnie. Decyzją MEN od dnia 04.05.2020 r. rozpoczynamy pracę w formie stacjonarnej. Wszystkie terminy badań zostały wcześniej ustalone telefonicznie z rodzicami.
Jednocześnie zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali na badania dzieci z objawami chorobowymi. Przypominamy też o konieczności zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczka).
Dalszych informacji w kwestiach bezpieczeństwa będziemy udzielać na bieżąco.

26.04.2020

Propozycja dla uczniów klas ósmych...

Nie wiesz jaką szkołę wybrać?, chciałbyś bardziej poznać siebie i swoje preferencje zawodowe? Zadzwoń i umów się na rozmowę telefoniczną z jednym z naszych doradców zawodowych. Podczas rozmowy przeprowadzimy z Tobą wywiad oraz inne wybrane indywidualnie narzędzia doradcze, które pomogą Ci zdecydować, co dalej odnośnie wyboru szkoły i zawodu.
Zgłoszenia możesz dokonać pod nr telefonów: 515 187 059, 570 916 385.

18.03.2020

Poradnia na Facebooku...

Informujemy, że od dnia 18.03.2020 r. uruchomiliśmy stronę Poradni na Facebooku https://www.facebook.com/pppradom, gdzie publikujemy najbardziej aktualne wiadomości związane z naszą działalnością oraz różne przydatne informacje dla rodziców i dzieci. Zapraszamy!!!