Aktualności


14.03.2022

Poszukujemy osoby ze znajomością języka ukraińskiego i polskiego, celem współpracy

Poszukujemy celem nawiązania współpracy osoby ze znajomością języka ukraińskiego i polskiego (komunikatywnie), przebywającej aktualnie na terenie miasta Radomia, która wspomoże nas w procesie diagnostycznym/terapeutycznym dzieci i uczniów przyjmowanych do placówek oświatowych powiatu radomskiego w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie (szczegóły współpracy do omówienia w Poradni). Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 48 363 30 66.

14.03.2022

Diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu z użyciem ADOS-2

Uprzejmie informujemy, że poszerzyliśmy bazę testową Poradni o zakup narzędzia ADOS-2 do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Narzędzie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z badającym.
Jednocześnie trzech psychologów naszej Poradni odbyło wcześniej szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w diagnostyce klinicznej.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

07.09.2021

Terapia Metodą Biofeedback

Biofeedback wykorzystywany jest w terapii dzieci i dorosłych borykających się z: trudnościami w nauce, ADHD, ADD, dysleksją, depresją, zaburzeniami lękowymi, nadmiernym stresem, zaburzeniami snu, zaburzeniami koncentracji.

24.05.2021

POWRÓT DO SZKOŁY PO NAUCE ZDALNEJ

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej po długim okresie zajęć lekcyjnych poza społecznością szkolną Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu, ul Kolejowa 15 proponuje pomoc w organizacji zajęć reintegracyjnych dla zespołów klasowych na terenie szkół i placówek.

04.01.2021

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu informuje, że w związku z kwarantanną narodową uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna
w Radomiu, ul. Kolejowa 15 w okresie ferii zimowych.
W tym roku ferie zimowe to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia w okresie pandemii, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych. Wiele osób
w tym czasie potrzebuje wsparcia. Nasilają się objawy lęku, paniki, stanów depresyjnych i innych zagrażających zdrowiu i życiu.
Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Poradnia wspiera także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
W okresie ferii zimowych poradnia podejmuje wzmożone działania o charakterze interwencyjnym,
w sytuacjach kryzysowych.
Jednym z tych działań jest uruchomienie dodatkowej infolinii dla poszukujących informacji i wsparcia:
tel. 798-811-046 - czynny w godzinach pracy poradni;
tel. (48) 363-30-66 pozostaje aktualny.
Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – rozpoczęła swoją działalność od dnia 01.01.2021 r. poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz odwiedzania naszej strony www.pppradom.pl
Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące do korzystania z naszego punktu konsultacyjnego pod numerem telefonu 537-201-100 lub bezpośrednio w poradni w poniedziałki w godz. 10:00 -12:00, wtorki w godz. 10:00 -12:00 oraz w czwartki w godz. 10:00 -12:00.
Nasza placówka działa zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania placówki w stanie epidemii SARS-CoV-2.

27.07.2020

"Metoda Dobrego Startu" - zapraszamy do udziału...

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu zaprasza na zajęcia „Metodą Dobrego Startu”.

29.05.2020

Od dnia 01.06.2020 r. wznawiamy działalność terapeutyczną...

W ramach prowadzonych dotychczas terapii poszczególni specjaliści będą sukcesywnie kontaktować się
z Państwem telefonicznie celem umówienia terminów wizyt w Poradni.
W sprawach pilnych prosimy o indywidualny kontakt pod numerem telefonu: 48 3633066.

08.05.2020

Punkt konsultacyjny

Informujemy o uruchomieniu na terenie Poradni punktu konsultacyjnego w sprawach związanych z orzekaniem do kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania (prowadzi p. Katarzyna Brodowska - Dyrektor Poradni). Punkt konsultacyjny działa w poniedziałek w godzinach 9-11 i czwartek w godzinach 9-13.

04.05.2020

Ankieta wstępna dotyczącą aktualnego stanu zdrowia...

Informujemy, że przed wizytą w poradni rodzic / opiekun prawny składa „Ankietę wstępną dotyczącą aktualnego stanu zdrowia”. 

04.05.2020

Procedury bezpieczeństwa (COVID-19)

Procedury bezpieczeństwa ze względu na stan epidemii związany z COVID-19 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kolejowa 15

30.04.2020

Od dnia 04.05.2020 r. wznawiamy działalność w trybie stacjonarnym...

Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie. Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Nie ma możliwości, aby otrzymać je zdalnie. Decyzją MEN od dnia 04.05.2020 r. rozpoczynamy pracę w formie stacjonarnej. Wszystkie terminy badań zostały wcześniej ustalone telefonicznie z rodzicami.
Jednocześnie zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali na badania dzieci
z objawami chorobowymi. Przypominamy też o konieczności zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczka).
Dalszych informacji w kwestiach bezpieczeństwa będziemy udzielać na bieżąco.

26.04.2020

Propozycja dla uczniów klas ósmych...

Nie wiesz jaką szkołę wybrać?, chciałbyś bardziej poznać siebie i swoje preferencje zawodowe? Zadzwoń
i umów się na rozmowę telefoniczną z jednym z naszych doradców zawodowych. Podczas rozmowy przeprowadzimyz Tobą wywiad oraz inne wybrane indywidualnie narzędzia doradcze, które pomogą Ci zdecydować, co dalej odnośnie wyboru szkoły i zawodu.
Zgłoszenia możesz dokonać pod nr telefonów: 515 187 059, 570 916 385.

18.03.2020

Poradnia na Facebooku...

Informujemy, że od dnia 18.03.2020 r. uruchomiliśmy stronę Poradni na Facebooku https://www.facebook.com/pppradom, gdzie publikujemy najbardziej aktualne wiadomości związane z naszą działalnością oraz różne przydatne informacje dla rodziców i dzieci. Zapraszamy!!!