Aktualności


07.09.2021

Terapia Metodą Biofeedback

Biofeedback wykorzystywany jest w terapii dzieci i dorosłych borykających się z: trudnościami w nauce, ADHD, ADD, dysleksją, depresją, zaburzeniami lękowymi, nadmiernym stresem, zaburzeniami snu, zaburzeniami koncentracji.

 

Zajęcia będą realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kolejowa 15. Spotkania będą się odbywały jeden raz w tygodniu.

Zgłoszeń zainteresowanych rodziców dzieci prosimy dokonywać drogą telefoniczną lub osobiście.


CO TO JEST BIOFEEDBACK?
-EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu.
-Metoda ta powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów, a uznano ją za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywania zadań.
-Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.
-Podstawą terapii jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

 

CO DAJE TERAPIA?
Terapia/trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

 

DLA KOGO?
-Polecana jest dla osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji.
-Dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: nadpobudliwościpsychoruchowej /ADHD, ADD/, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeń uwagi i pamięci, stanów nerwicowych, zaburzeń psychosomatycznych, niskiej odporności na stres, depresji, zaburzeń snu.
WARUNKI JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ OSOBA TRENUJĄCA:
-rozumieć zadanie jakie ma wykonać,
-posiadać gotowość do współpracy/motywację do pracy,
-radzić sobie z zadaniem.

 

PRZEBIEG SESJI TRENINGOWEJ:
-Osoba trenująca ma podłączone do powierzchni głowy i uszu /za pomocą pasty klejącej/ elektrody przekazujące sygnały z mózgu do monitora terapeuty, gdzie widoczne są w postaci poszczególnych pasm fal mózgowych.
-Na swoim monitorze trenujący widzi te sygnały w postaci wideogry. Stara się spełnić założenia gry wyłącznie siłą woli, poprzez własne myśli, bez użycia klawiatury czy myszki np. stara się utrzymać dużą szybkość jadącego samochodu, jechać prawą stroną drogi, przy dobrej widoczności.
-Przez cały czas otrzymuje informację zwrotną o swoim stanie – gra się udaje, otrzymuje punkty kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Kiedy wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym – nie dostaje punktów, gra się nie udaje.

-W ten sposób trenujący wie, kiedy jest dobrze skoncentrowany a kiedy nie jest. Jego mózg uczy się wytwarzania nowych fal mózgowych.

 

CZAS TRWANIA TERAPII:
Zależy od złożoności problemu i wieku pacjenta. Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 10-20 sesji, możemy wtedy zaobserwować zmiany w zachowaniu np. poprawę uwagi, zmniejszenie impulsywności. W bardziej złożonych problemach np. ADHD będzie to ok.40-60 sesji. Inne schorzenia wymagają jeszcze dłuższego czasu terapii. Dzieci uczestniczą w treningu co najmniej raz w tygodniu.

Warunkiem skuteczności terapii jest silna wola, motywacja i cierpliwość pacjenta.

 

24.05.2021

POWRÓT DO SZKOŁY PO NAUCE ZDALNEJ

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej po długim okresie zajęć lekcyjnych poza społecznością szkolną Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu, ul Kolejowa 15 proponuje pomoc w organizacji zajęć reintegracyjnych dla zespołów klasowych na terenie szkół i placówek.

04.01.2021

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu informuje, że w związku z kwarantanną narodową uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna
w Radomiu, ul. Kolejowa 15 w okresie ferii zimowych.
W tym roku ferie zimowe to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia w okresie pandemii, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych. Wiele osób
w tym czasie potrzebuje wsparcia. Nasilają się objawy lęku, paniki, stanów depresyjnych i innych zagrażających zdrowiu i życiu.
Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Poradnia wspiera także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
W okresie ferii zimowych poradnia podejmuje wzmożone działania o charakterze interwencyjnym,
w sytuacjach kryzysowych.
Jednym z tych działań jest uruchomienie dodatkowej infolinii dla poszukujących informacji i wsparcia:
tel. 798-811-046 - czynny w godzinach pracy poradni;
tel. (48) 363-30-66 pozostaje aktualny.
Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – rozpoczęła swoją działalność od dnia 01.01.2021 r. poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz odwiedzania naszej strony www.pppradom.pl
Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące do korzystania z naszego punktu konsultacyjnego pod numerem telefonu 537-201-100 lub bezpośrednio w poradni w poniedziałki w godz. 10:00 -12:00, wtorki w godz. 10:00 -12:00 oraz w czwartki w godz. 10:00 -12:00.
Nasza placówka działa zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania placówki w stanie epidemii SARS-CoV-2.

27.07.2020

"Metoda Dobrego Startu" - zapraszamy do udziału...

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu zaprasza na zajęcia „Metodą Dobrego Startu”.

29.05.2020

Od dnia 01.06.2020 r. wznawiamy działalność terapeutyczną...

W ramach prowadzonych dotychczas terapii poszczególni specjaliści będą sukcesywnie kontaktować się
z Państwem telefonicznie celem umówienia terminów wizyt w Poradni.
W sprawach pilnych prosimy o indywidualny kontakt pod numerem telefonu: 48 3633066.

08.05.2020

Punkt konsultacyjny

Informujemy o uruchomieniu na terenie Poradni punktu konsultacyjnego w sprawach związanych z orzekaniem do kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania (prowadzi p. Katarzyna Brodowska - Dyrektor Poradni). Punkt konsultacyjny działa w poniedziałek w godzinach 9-11 i czwartek w godzinach 9-13.

04.05.2020

Ankieta wstępna dotyczącą aktualnego stanu zdrowia...

Informujemy, że przed wizytą w poradni rodzic / opiekun prawny składa „Ankietę wstępną dotyczącą aktualnego stanu zdrowia”. 

04.05.2020

Procedury bezpieczeństwa (COVID-19)

Procedury bezpieczeństwa ze względu na stan epidemii związany z COVID-19 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kolejowa 15

30.04.2020

Od dnia 04.05.2020 r. wznawiamy działalność w trybie stacjonarnym...

Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie. Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Nie ma możliwości, aby otrzymać je zdalnie. Decyzją MEN od dnia 04.05.2020 r. rozpoczynamy pracę w formie stacjonarnej. Wszystkie terminy badań zostały wcześniej ustalone telefonicznie z rodzicami.
Jednocześnie zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali na badania dzieci
z objawami chorobowymi. Przypominamy też o konieczności zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczka).
Dalszych informacji w kwestiach bezpieczeństwa będziemy udzielać na bieżąco.

26.04.2020

Propozycja dla uczniów klas ósmych...

Nie wiesz jaką szkołę wybrać?, chciałbyś bardziej poznać siebie i swoje preferencje zawodowe? Zadzwoń
i umów się na rozmowę telefoniczną z jednym z naszych doradców zawodowych. Podczas rozmowy przeprowadzimyz Tobą wywiad oraz inne wybrane indywidualnie narzędzia doradcze, które pomogą Ci zdecydować, co dalej odnośnie wyboru szkoły i zawodu.
Zgłoszenia możesz dokonać pod nr telefonów: 515 187 059, 570 916 385.

18.03.2020

Poradnia na Facebooku...

Informujemy, że od dnia 18.03.2020 r. uruchomiliśmy stronę Poradni na Facebooku https://www.facebook.com/pppradom, gdzie publikujemy najbardziej aktualne wiadomości związane z naszą działalnością oraz różne przydatne informacje dla rodziców i dzieci. Zapraszamy!!!